cloud

Rólunk

Img

Minden nap értük van

Bemutakozás

Szeretettel várunk minden gyermeket 2 és fél éves kortól. Vidám légkört és kis létszámú csoportokat biztosítunk, higiénikus és esztétikus környezetben. Játékos nyelvtanulás (angol), kézműves foglalkozások, drámajáték, úszás, fejlesztő pedagógus, szakszerű iskola előkészítés, mindennapos mozgás, rendszeres kirándulások.

Csoportjainkat rendszeresen látogatja védőnő és a logopédiai szűrésről is gondoskodunk szükség esetén. További fakultatív programlehetőségek: gyermekjóga, néptánc, judo, német nyelv.

A Négy Évszak Magánóvoda a nyári és egyéb tanítási szünetek alatt is fogadja a gyermekeket (nyáron 2 hét, télen 2 hét karbantartási szünettel) reggel fél 8 és délután fél 6 között. Naponta négy étkezést kínálunk, kifejezetten óvodás korú gyermekek igényeire szabva.

Óvoda inkluzív szemlélettel

Elveink, céljaink, feladataink

 • img

  Alapelveink

  Az alkalmazott módszereket a gyermek személyiségéhez igazítjuk, ezzel segítve a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását.

 • img

  Célunk

  Óvodásaink nyugodt, harmonikus, egészséges fejlődésének elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével, változatos tevékenységek segítségével.

 • img

  Feladataink

  A gyermekeket a különbözőségek elfogadására neveljük, olyan erkölcsi tulajdonságokat igyekszünk erősíteni, mint az együttérzés, figyelmesség, őszinteség, segítőkészség.

Egészséges életmód, önállóság, tisztelet

Célkitűzésünk

Célunk a gyerekek kiegyensúlyozott személyiségfejlődésének támogatása, az egyéni szükségleteik és igényeik figyelembevétele mellett. A napi gondozási tevékenységek mellett a gyerekek képességeiknek és életkoruknak megfelelően irányított, de mégis kötetlen programokban vehetnek részt. Fontosnak tartjuk az egészséges életmód megismertetését, az önállóság támogatását és az egymás iránti tisztelet tanítását.

A szociális készségeket közösségi programokkal, a mozgásformákat játékokkal, az anyanyelvet pedig mondókákkal és énekekkel fejlesztjük elsődlegesen. A kézműves tevékenységekkel pedig a finommotoros képességek fejlesztése mellett, a gyermekek megismerkedhetnek az alkotás örömével, és esztétikai érzékük is észrevétlenül fejlődik.