cloud

Mozgáskotta

Img

Természetes mozgásfejlődés 3-7 éves gyermekek számára

Mozgáskotta módszer

Van-e életünknek nagyobb ajándéka mint gyermekeink sikere, boldog mosolya?

 • Magyar mozgáskotta módszer

  A Mozgáskotta módszer átlépve a testnevelés alapvetően a mozgásszerkezet térbeli jegyeit hangsúlyozó, teljesítmény-centrikus szemléletén, a hagyományos sportági mozgásoktatás olykor merev tradícióin, egy új szemléletet érvényesít.

  A mozgást magát nem csak közvetlen célként, hanem a szabályozás, a veleszületett diszpozíciók kibontakozásának, kibontásának céljaként és egyben adekvát eszközként értelmezi.

  Ebben a programban a mozgásos tevékenységet megvalósító személyiség funkcióinak komplex fejlesztése ugyanolyan hangsúllyal szerepel, mint az alkalmazott mozgások térbeli, időbeli-dinamikai szerkezete.

  A konkrét mozgásos teljesítmény így olyan összetett produktuma a gyerekeknek, amelyben a fizikai adottságokon túl, az idegrendszeri információs mozgások, a személyiségszintű kompenzálási folyamatok - mint önszerveződő folyamatok - is különös hangsúlyt nyernek.

  https://www.mozgaskotta.hu/