Programunk

Óvodánk gyermeki szemmel:

A Négy Évszakban:

 • önfeledten játszhatok
 • tisztelnek, és elfogadnak olyannak, amilyen vagyok
 • jól és biztonságban érzem magamat
 • dicsérnek, ösztönöznek, elismernek
 • mindig meghallgatnak, a kérdéseimre mindig választ kapok
 • okosodom, nevelődöm, megismerem a világot
 • mozoghatok, és sokat lehetek a szabad levegőn
 • elég időm van enni, pihenni, tisztálkodni
 • minden nap kellemes élményekkel megyek haza

Óvodaképünk:

Hisszük, hogy óvodánk az egymási iránti elfogadás, a szeretet és a biztonság háza, ahol a gyerekek önfeledt játékkal tölthetik idejük nagy részét kreatív, derűs, szakmailag képzett és mindig megújulni képes pedagógusok mellett.

Elveink, céljaink, feladataink:

Alapelveink:

 • A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége
 • A gyermekek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása és megerősítése
 • A gyermeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom kell, hogy övezze
 • A gyermekek érdekeinek figyelembevétele minden helyzetben

Az óvoda inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét

Az óvodai nevelés eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására, a hozott hátrányok kompenzálására

Az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket a gyermek személyiségéhez és érési üteméhez igazítjuk, ezzel segítve a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását

Célunk:

Óvodásaink nyugodt, harmonikus, egészséges fejlődésének elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével, változatos tevékenységek segítségével. Egyéni fejlesztések beépítése a részképességek zavarainak kiküszöbölésére.

Feladataink:

A felnőttekkel és a többi gyerekkel való együttműködéshez szükséges készségek fejlesztése

Olyan egészséges és biztonságos környezet biztosítása, amelyben a gyermekek kiélhetik mozgási szükségleteiket (egészségmegőrző szokások kialakítása)

A szűkebb és a tágabb környezet megismertetése (megalapozhatja a szülőföldhöz való kötődést)

A gyermekeket a különbözőségek elfogadására neveljük, olyan erkölcsi tulajdonságokat igyekszünk erősíteni, mint az együttérzés, figyelmesség, őszinteség, segítőkészség.

Created by: Stefano design studio. Responsive weboldalak készítése