Programunk

�vod�nk gyermeki szemmel:

A N�gy �vszakban:

 • �nfeledten j�tszhatok
 • tisztelnek, �s elfogadnak olyannak, amilyen vagyok
 • j�l �s biztons�gban �rzem magamat
 • dics�rnek, �szt�n�znek, elismernek
 • mindig meghallgatnak, a k�rd�seimre mindig v�laszt kapok
 • okosodom, nevel�d�m, megismerem a vil�got
 • mozoghatok, �s sokat lehetek a szabad leveg�n
 • el�g id�m van enni, pihenni, tiszt�lkodni
 • minden nap kellemes �lm�nyekkel megyek haza

�vodak�p�nk:

Hissz�k, hogy �vod�nk az egym�si ir�nti elfogad�s, a szeretet �s a biztons�g h�za, ahol a gyerekek �nfeledt j�t�kkal t�lthetik idej�k nagy r�sz�t kreat�v, der�s, szakmailag k�pzett �s mindig meg�julni k�pes pedag�gusok mellett.

Elveink, c�ljaink, feladataink:

Alapelveink:

 • A gyermek nevel�se els�sorban a csal�d joga �s k�teless�ge
 • A gyermekek jogainak, emberi m�lt�s�g�nak tiszteletben tart�sa �s meger�s�t�se
 • A gyermeket elfogad�s, tisztelet, szeretet, megbecs�l�s �s bizalom kell, hogy �vezze
 • A gyermekek �rdekeinek figyelembev�tele minden helyzetben

Az �voda inkluz�v szeml�lettel, gyermekk�zpont� nevel�si attit�ddel, a gyermeki szem�lyis�g kibontakoztat�s�ra t�rekszik, biztos�tva minden gyermek sz�m�ra az egyenl� hozz�f�r�s lehet�s�g�t

Az �vodai nevel�s eszk�zeivel t�reksz�nk az es�lyegyenl�s�g biztos�t�s�ra, a hozott h�tr�nyok kompenz�l�s�ra

Az alkalmazott pedag�giai eszk�z�ket, m�dszereket a gyermek szem�lyis�g�hez �s �r�si �tem�hez igaz�tjuk, ezzel seg�tve a gyermekek egy�ni k�szs�geinek �s k�pess�geinek kibontakoztat�s�t, kompetenci�inak alak�t�s�t

C�lunk:

�vod�saink nyugodt, harmonikus, eg�szs�ges fejl�d�s�nek el�seg�t�se az �letkori �s egy�ni saj�toss�gok figyelembe v�tel�vel, v�ltozatos tev�kenys�gek seg�ts�g�vel. Egy�ni fejleszt�sek be�p�t�se a r�szk�pess�gek zavarainak kik�sz�b�l�s�re.

Feladataink:

A feln�ttekkel �s a t�bbi gyerekkel val� egy�ttm�k�d�shez sz�ks�ges k�szs�gek fejleszt�se

Olyan eg�szs�ges �s biztons�gos k�rnyezet biztos�t�sa, amelyben a gyermekek ki�lhetik mozg�si sz�ks�gleteiket (eg�szs�gmeg�rz� szok�sok kialak�t�sa)

A sz�kebb �s a t�gabb k�rnyezet megismertet�se (megalapozhatja a sz�l�f�ldh�z val� k�t�d�st)

A gyermekeket a k�l�nb�z�s�gek elfogad�s�ra nevelj�k, olyan erk�lcsi tulajdons�gokat igyeksz�nk er�s�teni, mint az egy�tt�rz�s, figyelmess�g, �szintes�g, seg�t�k�szs�g.

Created by: Stefano design studio. Responsive weboldalak készítése