Helen Doron angol

N�gy �vszak Mag�n�vod�nkban �j angol nyelv� foglalkoz�s ker�l bevezet�sre, melynek alapja egy, a vil�gon egyed�l�ll� m�dszer, melyet Helen Doron, brit nyelv�sz �s pedag�gus dolgozott ki. Az �voda nepirendj�be illesztett angol figyelembe veszi a gyermekek hat�kony tanul�si mechanizmusait, mert szem�lyis�g- �s tev�kenys�g k�zpont�. Arra t�rekszik, hogy a gyermek min�l ink�bb kihaszn�lhassa rejtett �s m�r kialakult k�pess�geit, �s tov�bb fejlessze azokat.

 A tev�kenys�gk�zpont� tanul�s azt jelenti, hogy az �ra keretein bel�l a felk�sz�lt, �s magas szinten k�pzett Helen Doron tan�r, minden �rz�kszervet megmozgatva adja �t a tud�st, �s b�v�ti az ismereteket. �lm�nyalap�, anyanyelvi k�rnyezetet teremt a gyermekeknek. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeink min�l t�bb �rz�kszerv�kkel sz�vj�k magukba az angolt, gyakorolj�k els� szavaikat, �s min�l nagyobb sz�k�szletet halmozzanak fel. A zene, a mozg�s, a j�t�k �ltal, �s a sok pozit�v meger�s�t�s hat�s�ra a gyerekek magabiztosan fogj�k haszn�lni az angol nyelvet.  

Tananyagaink tartalma:

  • mese DVD
  • dalos CD
  • sz�nes foglalkoztat� f�zet
  • let�lthet� dalsz�vegek �s illusztr�ci�k
Created by: Stefano design studio. Responsive weboldalak készítése