Célkitűzésünk

Célunk a gyerekek kiegyensúlyozott személyiségfejlődésének támogatása, az egyéni szükségleteik és igényeik figyelembevétele mellett. A napi gondozási tevékenységek mellett a gyerekek képességeiknek és életkoruknak megfelelően irányított, de mégis kötetlen programokban vehetnek részt. Fontosnak tartjuk az egészséges életmód megismertetését, az önállóság támogatását és az egymás iránti tisztelet tanítását.

A szociális készségeket közösségi programokkal, a mozgásformákat játékokkal, az anyanyelvet pedig mondókákkal és énekekkel fejlesztjük elsődlegesen. A kézműves tevékenységekkel pedig a finommotoros képességek fejlesztése mellett, a gyermekek megismerkedhetnek az alkotás örömével, és esztétikai érzékük is észrevétlenül fejlődik.

Négy Évszak Magánóvoda Budapest Belváros. V. VI. VII., ovi, óvoda, magán óvoda
Created by: Stefano design studio. Responsive weboldalak készítése