C�lkit�z�s�nk

C�lunk a gyerekek kiegyens�lyozott szem�lyis�gfejl�d�s�nek t�mogat�sa, az egy�ni sz�ks�gleteik �s ig�nyeik figyelembev�tele mellett. A napi gondoz�si tev�kenys�gek mellett a gyerekek k�pess�geiknek �s �letkoruknak megfelel�en ir�ny�tott, de m�gis k�tetlen programokban vehetnek r�szt. Fontosnak tartjuk az eg�szs�ges �letm�d megismertet�s�t, az �n�ll�s�g t�mogat�s�t �s az egym�s ir�nti tisztelet tan�t�s�t.

A szoci�lis k�szs�geket k�z�ss�gi programokkal, a mozg�sform�kat j�t�kokkal, az anyanyelvet pedig mond�k�kkal �s �nekekkel fejlesztj�k els�dlegesen. A k�zm�ves tev�kenys�gekkel pedig a finommotoros k�pess�gek fejleszt�se mellett, a gyermekek megismerkedhetnek az alkot�s �r�m�vel, �s eszt�tikai �rz�k�k is �szrev�tlen�l fejl�dik.

N�gy �vszak Mag�n�voda Budapest Belv�ros. V. VI. VII., ovi, �voda, mag�n �voda
Created by: Stefano design studio. Responsive weboldalak készítése